Nádrže na nebezpečné kvapalné látky-ropné produkty

Vložkovanie - úprava jednoplášťových nádrží na dvojplášťové ...

Jímky na ropné látky

Čistenie vrátane odvozu a ekologickej likvidácie kalov, kontrola stavu jímiek, montáž lapačov a odlučovačov ropných látok v lapoloch...

Nebezpečné odpady

Analýza nebezpečných odpadov pre potreby likvidácie, preprava nebezpečných odpadov k likvidácii,  ekologická likvidácia nebezpečných...

Presentation

pp-presentation

Autoumyvárky

vystavba-umyvacích-liniek-banner

Prenájom techniky

prenajom-techniky

Stavba čerpacích staníc PHM

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti v oblasti komplexného servisu, údržby a montáže technológií pre čerpacie stanice, sklady, manipulačné plochy a podobne.
Spokojnosť zákazníkov nás presvedčuje o tom, že máme svoje miesto a uplatnenie na trhu, a že patríme medzi najvyhľadávanejších dodávateľov týchto služieb a technológií.